Konsultacja kardiologiczna

Konsultacja kardiologiczna wskazania wyników na diagramie

Kardiologa to dziedzina zajmująca się wadami oraz schorzeniami układu sercowo-naczyniowego. Będąc specjalistą kardiologiem II stopnia, zapraszam na konsultacje kardiologiczne do jednego z moich trzech gabinetów w: Katowicach, Bielsku-Białej lub Mysłowicach.

Wśród diagnozowanych i leczonych przeze mnie schorzeń znajdują się:

  • choroba niedokrwienna serca,
  • niewydolność serca,
  • zaburzenia rytmu serca,
  • nadciśnienie tętnicze,
  • pozostałe schorzenia kardiologiczne.

W ramach konsultacji kwalifikuję również Pacjentów do zabiegów kardiologicznych (m.in. koronarografia naczyń wieńcowych) oraz kieruję na konsultacje kardiochirurgiczne.

Jak przygotować się do konsultacji u specjalisty kardiologa?

Aby specjalista mógł już na pierwszej wizycie wnikliwie ocenić stan zdrowia i skierować na dalszą, ewentualną diagnostykę, warto zgromadzić wszystkie wyniki z dotychczas wykonanych badań oraz szczegółowy wykaz przyjmowanych leków.

W trakcie konsultacji lekarz zbiera również informacje dotyczące:

  • historii zdrowia,
  • czynników ryzyka chorób układu krążenia,
  • historii medycznej najbliższych członków rodziny.

Dzięki przekazaniu wszystkich istotnych informacji szanse na wczesne wykrycie nieprawidłowości będą znacznie zwiększone, a lekarz będzie mógł zaproponować odpowiednie postępowanie.